Плъзгащи портали

Плъзгащите портални врати се плъзгат на ролки в страни от светлия отвор зад ограда или стена. В зависимост от изпълнението могат да бъдат еднокрили или двукрили. Изключително удобни и безшумни те се прибират без да заемат място по време на движението. Движението на този тип врати обикновено се извършва чрез две или повече ролки върху метална релса, която обикновено е на пода (земята). През последните години все по-пулярни стават и така наречените «конзолни» портали. При тях движението се извършва чрез конзолна релса без необходимост от изграждането на релсов път. Конзолните портали са изключително удобни за изграждането на портали с висок трафик или през които минават тежкотоварни автомобили.