Асеновци ЕООД

Фирма „АСЕНОВЦИ” ЕООД е основана през 1990 година и е вече с над тридесет годишно присъствие на пазара. Дейността на фирмата е насочена предимно към проектиране, изграждане и ремонт на автоматизирани системи за затваряне на входно-изходни пространства: врати за промишлеността и бита, портали, бариери, турникети, системи за контрол на достъпа, системи за защита на стоки и видео наблюдение. Фирмата проектира и изгражда нестандартни системи за автоматизация, възобновяеми енергоизточници, електропеди и др. В партньорски взаимоотношения е и с редица фирми при изграждането на системи за видео наблюдение, контрол на достъп, системи за защита на стоки, проектирането и внедряването софтуерни продукти. Това дава възможност на фирмата да бъде максимално гъвкава по отношение реализирането на възложените проекти и изцяло удовлетворяване желанията на клиентите.