Ремонт, сервиз и поддръжка на охранителни ролетки, гаражни врати, индустриални врати, бариери, портали и др.

Ремонт на всички видове автоматизирани врати, портали, бариери и др.

Ремонти
Основната функция на една врата, било то ролетна, плъзгаща се или секционна, е нейната здравина и безаварийна работа.
Независимо от вида си, от опит знаем, че за безпроблемната работа на една врата са необходими няколко елементарни условия:

  • Да е монтирана правилно.
  • Да не е оказвано вандалско отношение спрямо нея.
  • Да се профилактира редовно.

Но дори и трите условия да са спазвани, неминуемо идва момент, когато с течение на времето настъпват повреди или деформации в основните възли и детайли на вратите (балансиращи механизми, ел. двигатели, дистанционни управления и др.). За отстраняването на такива повреди е необходима компетентната намеса на тесен специалист в тази област.

Нашият специализиран сервиз ви предлага:

  • Безупречна профилактика
  • Автоматизация на съществуващи врати.
  • Отстраняване на възникнали повреди и/ или подмяна на необходими части и принадлежности
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички доставени от фирмата врати, бариери и автоматични системи
  • Сервизно обслужване и за съоръжения закупени от други доставчици.
  • Ремонт и подмяна на дефектирали възли и детайли

* Ремонтите включват подмяна на балансиращи пружини, ремонт или подмяна на  електродвигатели, автоматика и системи за управление, смяна на брави, смяна на повредени секции или ламели на врати, подмяна на водачи и други елементи на вратата.
Гаранция 12 месеца за подменени части.

Ремонтният екип на АСЕНОВЦИ ЕООД е съставен от висококвалифицирани експерти, специализирани в ремонта на различни марки продукти, оборудвани с необходимата техника, резервни части и специализиран транспорт и може да отстрани възникнали повреди, затруднения в експлоатацията или да извърши профилактика на съоръжението. Освен ремонт и профилактика клиентите могат да получат съвети за правилна поддръжка и експлоатация, ремонт или замяна на части, поставяне на автоматично задвижване, поставяне или унифициране на дистанционни управления и системи за контрол на достъпа, сигнализация и безопастност.