Системи за защита на стоки, инвентаризация и контрол

Системите EAS отлично защитават стоките и намаляват загубите от кражби в магазините. Те са изключително подходящи за защита на различни видове стоки в супермаркети, търговски центрове, магазини, аптеки, книжарници, библиотеки и други търговски обекти, при които достъпа до стоките е свободен. Използването на тези системи за охрана позволява на фирмите да намалят драстично загубите от кражби, както и да сведат до мимимум разходите си за персонал ангажиран с опазването на стоките в търговските обекти. Разработени на базата на най-съвременните RFID технологии гарантиращи тяхната висока надежност и чувствителност. Работната честота на различните системи EAS е 1.81 MHz, 1.95 MHz, 1.98 MHz, 2.1 MHz, 3.2 MHz, 4.6 MHz, 4.83 MHz, 5.1 MHz за детекция на тагове /копчета/ и 8.2MHz или 10.5MHz за детекция на тагове и етикети. Лесни за експлоатация системите EAS  работят с голямо разнообразие от етикети, меки и твърди тагове, като има възможност за едновременна работа на две честоти. Това осигурява още по-големи възможности за защита.

Системите за защита на стоки могат да бъдат инсталирани и да бъдат ефективни при изходни пространства с различна ширина.
Състоят от антени – приемник и предавател, монтирани на изхода на търговския обект или изхода на касовата зона.
 

Използването на тези системи:

  • намалява драстично загубите от кражби на стоки
  • води до преки икономии на разходите за труд
  • елиминира субективния фактор за опазване на стоките

 Допълнения:

Средства за маркиране на стоките /тагове или етикети/, попадайки в полето на детекция на антените излъчват сигнал с определена честота, който се приема от антената приемател и задейства алармата.
Твърди маркери /тагове/- пластмасови копчета, които се използват многократно. Закрепват се към стоката чрез игла или стоманено въженце, подходящи за конфекция, обувки, чанти, бутилки.
Деактиватор на етикети. Унищожава етикетите на платените стоки. Състои се от антена, захранващ блок и електронен блок.
Магнитен ключ за демонтаж на тагове.
Ръчен детектор за засичана на маркери, работи на растояние до 30 см.
 

Радиочестотни системи за защита на стоки

Акустомагнитни системи за защита на стоки

Електромагнитни системи за защита на стоки

Радиовисокочестотни системи за инвентаризация и контрол

Библиотечен софтуер