Индустриални врати - София

Ролетни врати
Ролетни врати

 

Секционни врати
Секционни врати

 


Плъзгащи врати

 

Хармоники
Хармоники

 

Бързи врати
Бързи врати

 

Летящи врати
Летящи врати

 

Лентови завеси
Лентови завеси

 


Други
 

Индустриалните врати са предназначени за затваряне на пространства за промишлени и производствени сгради. Те се отличават от обикновените гаражни врати по размера, теглото, спецификата на движение и използваната автоматика. Това налага и прецизиране в проектирането и монтажните работи.