Лентови завеси

Лентовите завеси са изработени от ленти ПВЦ (Поливинил хлорид). Удароустойчиви и гъвкави завесите изискват минимална поддръжка и почистване с миещ препарат.