Бързи врати

Различните видове бързи врати са предназначени за индустриални и складови помещения с висок трафик. Те могат да бъдат отваряни и затваряни стотици пъти на ден, като имат дълъг период на използване. Индустриалните бързи врати са изключително  подходящи за места,  където е необходимо надеждно предпазване от замърсяване и температурни разлики.

Предимства на бързите врати

 • Бърза скорост при отваряне или затваряне;
 • Малко пространство за монтаж;
 • Устойчивост на силен вятър;
 • Изолация от навлизане на прах, насекоми;
 • Термоизолация;
 • Ниска степен на поддръжка.

 

Конструкция
Конструкцията на бързата врата се състои от носеща метална рамка, изработена от дълбокогалванизирана стомана и крило (завеса), изработено от полиестерна тъкан, двустранно импрегнирана. Завесата е подсилена с хоризонтални метални профили, което осигурява висока устойчивост на силен вятър. Металната рамка е защитена от всички страни с четки с цел предпазване на завесата при движение на вратата. Вратите са предназначени за работа при температура от - 25 °С до + 55 °С.

Задвижване на бързи врати
Задвижването на индустриалните бързи врати се извършва посредством бързооборотен електромотор с вграден редуктор и с контролно табло с бутони за управление.

Видове бързи врати
Предлагат се два вида бързи врати: нагъващи и навиващи

Металните профили между секциите на нагъващите се бързи врати са свързани помежду си с полиестерни ленти. Те повдигат и отварят бързата врата нагоре, секция по секция (тип “плисе”), докато се събере под свода. Навиващите се бързи врати се навиват на вал, който се върти, задвижван от електромотор.

Като опции в конструкцията и контрол на движението за всяка бърза врата се предлагат:

 • прозрачна секция;
 • вградени в завесата "прозорци";
 • фотоклетка;
 • дистанционно управление;
 • радар;
 • магнитна пътека;
 • изнесен изключвател с шнур;


Обезопасяване на бързи врати
Всички бързи врати са окомплектовани с устройство “предпазен ръб”. Устройството спира затварянето на бързата врата, когато срещне препятствие по нейния път.