Претоварни рампи

 

Нивоизравнителните претоварни рампи осъществяват надеждна и сигурна връзка между склад и превозно средство при извършване на товаро-разтоварни дейности. Осигуряват свободен достъп и движение на товарите в и от превозното средство, независимо от:

 • наличието на разстоянието между склада и превозното средство;
 • разликата в нивата (височините) на склада и превозното средство;
 • наличието на определен наклон на борда на превозното средство, спрямо хоризонталата, респ. нивото на склада.

Предимства на нивоизравнителните претоварни рампи

 • Лесно и опростено задвижване;
 • Надеждност, високо качество и обезопасеност;
 • Конструкция и материали, гарантиращи продължителна експлоатация и ниска степен на поддръжка;
 • Платформа и устна, изработени от високоякостна стомана и с висококачествено прахово покритие;
 • Долна рамка, оборудвана със защитна предна греда с цел предпазване хидравликата или механиката от увреждане.

Задвижване на претоварни рампи
Платформата се задвижва посредством един главен хидравличен цилиндър (или два малки), а устната - от отделен самостоятелен цилиндър. Хидравличната система е напълно затворена и не може, дори и при екстремни обстоятелства, да бъде засегната от замърсяване.
Хидравличният блок се намира под самата платформа и е напълно защитен от повреда при движение.

Управление на претоварни рампи
Управлението на нивоизравнителната товарна рампа се извършва от стационарно командно табло с пуск/стоп бутон.

Стандартни обезопасителни мерки

 • Пълен хидравличен стоп;
 • Ключ за аварийно прекъсване;
 • Контрол на последователност на движението  (при наличието на  затворена секционна врата, нивоизравнителната товарна рампа не се отваря);
 • Черно-жълта маркировка;
 • Обезопасителна подпора при ремонтни работи;
 • Контролно табло със символи.

Опции за претоварни рампи

 • Различни конструкции на фундамента
 • ISO - конструкция за хладилни складове
 • Товароносимост 10 тона
 • Двустранно заострена устна
 • Сегментирана устна
 • Анти - плъзгащо покритие
 • Дълбоко галванизирана (горещо поцинкована) платформа
 • Неръждаема платформа
 • Допълнителна изолация
 • Два хидравлични цилиндъра
 • Цвят по избор от RAL.